1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą.
2. Išanalizuoti tuberkuliozės plitimo dėsningumus apskrityje.
3. Išanalizuoti ŽIV/AIDS plitimo bei galimas augimo tendencijas Klaipėdos apskrityje.
4. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20