1. Stiprinti apgyvendinimo, baseinų ir pirčių paslaugų saugą, didinant šių specialistų
kompetenciją.
2. Stiprinti teikiamų grožio (sterilizacijos, nagų priežiūros) paslaugų saugą, didinant specialistų
kompetenciją.
3. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20