1. Siekiant užtikrinti visuomenės konsultavimo kokybę aplinkos poveikio visuomenės sveikatai rizikos mažinimo klausimais, teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie gyvsidabrio poveikį žmonių sveikatai ir priemones, mažinančias gyvsidabrio poveikį visuomenės sveikatai riziką.
2. Stiprinti teikiamų grožio (sterilizacijos, nagų priežiūros) paslaugų saugą, didinant specialistų kompetenciją.
3. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos.
4. Didinti visuomenės informuotumą visuomenės sveikatos saugos klausimais.
5. Parengti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir stebėsenos plano vertinimo
algoritmą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20