1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą.

2. Išanalizuoti tuberkuliozės išplitimą Klaipėdos apskrityje.

3. Reglamentuoti NVSC valstybės tarnautojų dalyvavimą statybos užbaigimo procese.

4. Optimizuoti NVSC prie SAM reagavimo į užteršimo gyvsidabriu atvejus procesą.

5. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.    

Atnaujinimo data: 2023-11-20