1. Stiprinti aplinkos veiksnių galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją.
2. Tobulinti dalyvavimo statinių statybos užbaigimo komisijose veiklos procesą, koordinuojant dalyvavimo statinių statybos užbaigimo proceso įvertinimą, analizuojant ir teikiant motyvuotus pasiūlymus dėl šio veiklos proceso tobulinimo.
3. Didinti NVSC darbuotojų kompetenciją veiklos vykdymo klausimais, koordinuojant susitikimo su NVSC darbuotojais organizavimą, pranešimo parengimą ir pristatymą analizuojant teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus ir teikiant siūlymus dėl jų pakeitimų.

Atnaujinimo data: 2023-11-20