1. Optimizuoti vidinį valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės procesą. 
2. Išlaikyti rizikingiausių ūkio subjektų valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimų dalį lyginant su visais patikrinimais Kauno departamente. 
3. Gerinti visuomenės ir ūkio subjektų žinias visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir kitais aktualiais klausimais. 
4. Tobulinti visuomenės sveikatos saugos kontrolės II lygio konsultantų teikiamų konsultacijų kokybę teikiant siūlymus.

Atnaujinimo data: 2023-11-20