1. Gerinti užkrečiamųjų ligų valdymą Kauno apskrityje, aktyvinant imunoprofilaktinio darbo organizavimą.
2. Vykdyti ankstyvo tuberkuliozės išaiškinimo priemones apskrityje.
3. Nustatyti užkrečiamųjų ligų dėsningumus apskrityje ir parengti rekomendacijas jų plitimo.
klausimams spręsti.
4. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20