1. Aktyvinti imunoprofilaktinio darbo organizavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose Raseinių rajone. 
2. Išlaikyti rizikingiausių ūkio subjektų valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimų dalį lyginant su visais patikrinimais Raseinių rajone.
3. Stiprinti aplinkos veiksnių galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją, analizuojant teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus ir teikiant siūlymus dėl jų pakeitimų. 
4. Gerinti visuomenei ir ūkio subjektams teikiamos informacijos aplinkos poveikio visuomenės sveikatai klausimais prieinamumą ir suprantamumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20