1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą. 
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.
3. Aktyvinti imunoprofilaktinio darbo organizavimą ASPĮ. 
4. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką Prienų rajone ir Birštono savivaldybėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-20