1. Aktyvinti imunoprofilaktinio darbo organizavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose Kėdainių rajone.
2. Išlaikyti rizikingiausių ūkio subjektų valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimų dalį lyginant su visais patikrinimais Kėdainių rajone.
3. Siekiant tobulinti veiklos procesą bei efektyvinti administracinių paslaugų teikimą, išanalizuoti dalyvavimo statinių statybos užbaigimo procesą bei pateikti motyvuotus pasiūlymus dėl problemų sprendimo bei veiklos proceso tobulinimo Kėdainių rajone.
4. Gerinti visuomenei ir ūkio subjektams teikiamos informacijos aplinkos poveikio visuomenės sveikatai klausimais prieinamumą ir suprantamumą Kėdainių rajone.

Atnaujinimo data: 2023-11-20