1. Aktyvinti imunoprofilaktinio darbo organizavimą ASPĮ Kaišiadorių rajone.
2. Stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą rengiant užkrečiamųjų ligų valdymo priemones Kaišiadorių rajone. 
3. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką Kaišiadorių rajone.

Atnaujinimo data: 2023-11-20