1. Aktyvinti imunoprofilaktinio darbo organizavimą ASPĮ Jonavos rajone.
2. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.
3. Tobulinti dalyvavimo statinių statybos užbaigimo komisijose procesą, efektyvinti administracinių paslaugų teikimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20