>

1. Pakeisti NVSC piniginių lėšų valdymą komerciniuose bankuose į centralizuotą valdymą Valstybės ižde.  
2. Padėti prisitaikyti NVSC darbuotojams, rengiantiems teisės aktų projektus, numatančius naujus, naikinančius ir (ar) keičiančius galiojančius įpareigojimus, prie naujų reikalavimų atlikti administracinės naštos vertinimą.  
3. Tobulinti NVSC vidaus kontrolės sistemos veikimą.    
4. Vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ lėšų panaudojimo kontrolę.   

Atnaujinimo data: 2023-11-20