>

1. Organizuoti vidinius mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais.

2. Pereinamuosius metus teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių NVSC veiklą, tobulinimo, NVSC veiklos organizavimo tobulinimą ar efektyvumo didinimą.                                                                  3. Identifikuoti (inventorizuoti) NVSC departamentų dokumentų saugojimo patalpas nustatant jose saugojamų dokumentų paskirtį ir saugojimo tikslus (pvz. perdavimui į centrinį archyvą ar sunaikinimui).      4. NVSC veiklos procesų tobulinimas.   

Atnaujinimo data: 2023-11-20