1. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
2. Mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę NVSC Alytaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus veiklos srityje.
3. Stiprinti NVSC Alytaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistų kompetenciją skundų nagrinejimo srityje. 
4. Gerinti NVSC Alytaus departamento darbuotojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.

Atnaujinimo data: 2023-11-20