1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą. 
2. Stiprinti paslaugas teikiančių objektų teikiamų paslaugų saugą.
3. Gerinti kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą. 
4. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.

Atnaujinimo data: 2023-11-20