1. Gerinti vaikų vakcinaciją pagal vaikų skiepijimo kalendorių asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 
2. Didinti grožio paslaugų saugą. 
3. Kelti skyriaus darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir principingumą. 
4. Mažint naštą ūkio subjektams trumpinant planinės kontrolės laiką.

Atnaujinimo data: 2023-11-20