Metinės įstaigos užduotys

2019 m. vadovo veiklos užduotys:

1. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinį sprendimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų optimizavimo, teikti siūlymus dėl visuomenės sveikatos priežiūros procesų bei bendrųjų funkcijų, skirtų šiems procesams aptarnauti, optimizavimo.
2. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.  
3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, tobulinti ir plėtoti NVSC konsultavimo mechanizmą.
4. Įgyvendinant PSO Sveiko senėjimo strategiją, tobulinti ir plėtoti vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-03