Pareigų aprašymas Spausdinti

Skyriaus vedėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas: