Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIUI

Visuomenės sveikatos administratorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS  FUNKCIJOS

Visuomenės sveikatos administratorius vykdo šias funkcijas: