Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTUI

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo šias funkcijas: