Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 

Šias pareigas einantis Specialistas vykdo šias funkcijas: