Pareigų aprašymas Spausdinti

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS