Pareigų aprašymas Spausdinti

      Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

        Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Gerinti Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą.

2. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.  

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, tobulinti ir plėtoti Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus konsultavimo mechanizmą.

4. Siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo sąlygas, atlikti Klaipėdos rajono vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų saugos sveikatai vertinimą ir pateikti siūlymus dėl vaikų ugdymo sąlygų gerinimo.

5. Stiprinti vaikų sveikatą didinant skiepijimų apimtis.