Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant gerinti tuberkuliozės epidemiologinę situaciją Klaipėdos apskrityje, didinti tuberkulino mėginių atlikimo 7 metų amžiaus ir rizikos grupėms priklausantiems vaikams apimtis.

2. Siekiant stiprinti Europos parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių įgyvendinimą Lietuvoje, dalyvauti ES Trečiosios sveikatos programos 2017 m. Bendrųjų veiksmų EU HEALTHY GATEWAYS  įgyvendinime.

3. Stiprinti vaikų sveikatą, didinant skiepijimų apimtis.