Pareigų aprašymas Spausdinti

          Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

          Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.

2. Siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo sąlygas, atlikti Klaipėdos apskrities vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų saugos sveikatai vertinimą ir pateikti siūlymus dėl vaikų ugdymo sąlygų.