Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant didinti valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės efektyvumą, kontrolę vykdyti rotaciniu principu.

2. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, tobulinti ir plėtoti Klaipėdos departamento konsultavimo mechanizmą.