Pareigų aprašymas Spausdinti

         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

          Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis, gerinti bendrą  gyventojų sveikatos raštingumą.

2. Siekti gerinti įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, gerinti konsultavimą.

3. Kelti asmeninę ir NVSC Klaipėdos departamento visuomenės sveikatos saugos skyriaus darbuotojų profesinę kvalifikaciją.