Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis, gerinti bendrą  gyventojų sveikatos raštingumą, konsultuoti visuomenės sveikatos saugos aktualiais klausimais.

2. Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.