Pareigų aprašymas Spausdinti

            Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

            Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: