Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis Specialistas vykdo šias funkcijas: