Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Šias pareigas einantis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

_______________