Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTUI

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO FUNKCIJOS

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo šias funkcijas: