Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTUI

Visuomenės sveikatos specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS

Visuomenės sveikatos specialistas vykdo šias funkcijas: