Vilniaus departamentas

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant bendradarbiavimą su kvapų valdyme dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis.

3. Palengvinti Lietuvos kosmetikos verslui prisitaikyti prie ES nepriklausančių šalių reikalavimų dėl į jas eksportuojamų Lietuvoje pagamintų kosmetikos gaminių.

4. Didinti Vilniaus apskrities gyventojų  vakcinacijos apimtis.

 

Gerinti Vilniaus departamento veiklos kokybę, identifikuojant ne audito metu pastebėtas neatitiktis.

Gerinti Vilniaus departamento vidinę komunikaciją.

Gerinti Vilniaus departamento vykdomų pavedimų raštu kontrolę.

Didinti Vilniaus apskrities gyventojų  sveikatos raštingumą.

 

1. Siekiant saugoti ir stiprinti žmonių sveikatą, didinti  ūkio subjektų ir visuomenės žinias apie paslaugų saugą.

2. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant bendradarbiavimą su kvapų valdyme dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis.

3. Gerinti bendradarbiavimą su Vilniaus apskrities bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant įgalinti jas aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su visuomenės sveikata, priėmimo procesuose.

4. Stiprinti iniciatyvumą bei lyderystę visuomenės sveikatos priežiūros srityje.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių įstaigų specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant bendradarbiavimą su kvapų valdyme dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis.

1. Sustiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą identifikuojant ir sprendžiant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimų dėl visuomenės sveikatos apsaugos įgyvendinimo Lietuvoje probleminius klausimus.

2. Pagerinti Lietuvos interesų atstovavimą svarstant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 įgyvendinamųjų, deleguotųjų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

3. Pagerinti suinteresuotųjų asmenų informuotumą aktualiais biocidinių produktų teisinio reglamentavimo įgyvendinimo klausimais.

4. Pagerinti visuomenės galimybes priimti įrodymais grįstus sprendimus dėl tinkamo biocidinių produktų naudojimo.

1. Didinti Vilniaus apskrities gyventojų vakcinacijos nuo užkrečiamųjų ligų apimtis.

2. Skatinti racionalų antimikrobinių preparatų skyrimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei racionalų šių vaistų vartojimą.

3. Gerinti bendradarbiavimą su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis informavimo apie nustatomus ligų atvejus, ataskaitų teikimo klausimu.

 

4. Tobulinti teisinę bazę, reglamentuojančią užkrečiamųjų ligų valdymą.

 

5. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į  kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų  saugą, didinant šių įstaigų specialistų kompetenciją.

4. Gerinti bendradarbiavimą su Šalčininkų rajono bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant įgalinti jas aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su visuomenės sveikata, priėmimo procesuose.

5. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į  kylančias grėsmes ir krizes.

2. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

3. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio paslaugų saugą, didinant šių įstaigų specialistų kompetenciją.

4. Gerinti bendradarbiavimą su Švenčionių rajono bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant įgalinti jas aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su visuomenės sveikata, priėmimo procesuose.

 

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Gerinti bendradarbiavimą su Širvintų rajono bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant įgalinti jas aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su visuomenės sveikata, priėmimo procesuose.

3. Vykdyti įstaigos veiklos viešinimą, teikiant informaciją visuomenei, verslo subjektams (rajono žiniasklaidoje, interneto svetainėse) aktualiais visuomenės sveikatos klausimais.

 

1. Vykdyti įstaigos veiklos viešinimą teikiant informaciją visuomenei, verslo subjektams rajono žiniasklaidoje, interneto svetainėje, aktualiais visuomenės sveikatos klausimais.

2. Gerinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, užtikrinant vaikų saugą.

3. Stiprinti socialinės globos ir slaugos įstaigų gebėjimus valdyti per orą plintančias infekcijas.

Didinti Ukmergės r. sav. gyventojų  vakcinacijos apimtis.

Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

Gerinti bendradarbiavimą su Ukmergės r. sav. bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant įgalinti jas aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su visuomenės sveikata, priėmimo procesuose.

Vykdyti įstaigos veiklos viešinimą, teikiant informaciją visuomenei, verslo subjektams (rajono žiniasklaidoje, interneto svetainėse) aktualiais visuomenės sveikatos klausimais.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19