Utenos departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

 

1. Užtikrinti Utenos departamento duomenų už 2021 metus pateikimą VTIPS sistemoje.

2. Vykdyti valstybinių rinkliavų apskaitą Utenos departamente.

3. Vykdyti darbo grafikų ir žiniaraščių teisingą pateikimą Utenos departamente.

1. Efektyvinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus veiklą.

2. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

3. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją ir siekiant tinkamo visuomenės sveikatos  saugos teisės aktų įgyvendinimo, išduodant leidimus-higienos pasus.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo COVID-19 ligos prevencijos klausimais kokybę.

3. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą, plėsti Skyriaus vykdomas prevencines priemones.

Plėsti tuberkuliozės prevencijos priemonių taikymą.

Plėtoti dialogą su Utenos r. savivaldybės gyventojais, gerinant informacijos teikimą užkrečiamųjų ligų klausimais.

Stiprinti antimikrobinio atsparumo prevencijos priemonių vykdymą Utenos apskrityje.

Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo kokybę.

Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

Gerinti pasiutligės imunoprofilaktiką ir valdymą.

 

1. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

2. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą.

3. Mažinti sergamumo tuberkulioze riziką Anykščių rajone.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Ignalinos r. sav.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją Ignalinos r. sav.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją Ignalinos r. sav.

4. Nustatyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus, rizikos veiksnius Ignalinos r. savivaldybės teritorijoje 2021 metais.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Visagino sav.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją Visagino sav.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją Visagino sav.

4. Nustatyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus, rizikos veiksnius Visagino savivaldybės teritorijoje 2021 metais.

1. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19