Telšių departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Telšių apskrityje.

2. Stiprinti Telšių apskrities socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant Telšių apskrities ūkio subjektų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją Telšių apskrityje.

1. Dalyvauti gerinant visuomenės ir ūkio subjektų informavimo ir konsultavimo Telšių departamento veiklos klausimais kokybę Telšių departamente.

2. Gerinti Telšių departamente klientų aptarnavimo, ūkio subjektų priežiūros (kontrolės) bei teikiamų konsultacijų kokybę.

 

1. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą Telšių apskrityje.

2. Stiprinti Telšių apskrities grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti Telšių departamento specialistų kompetencijas, statinių, kuriems atsižvelgiant į planuojamą veiklą nustatoma sanitarinės apsaugos zona, projektavimo dokumentų tikrinimo srityje.

1. Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo COVID-19 ligos ir kitų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių prevencijos klausimais kokybę Telšių departamente.

2. Stiprinti Telšių r. sav. socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šiose įstaigose dirbančių specialistų kompetenciją.

3. Stiprinti Telšių departamento specialistų kompetencijas visuomenės sveikatos saugos kontrolės srityje.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Telšių rajono savivaldybėje.

2. Stiprinti prevencinių priemonių taikymą imunoprofilaktikos srityje Telšių rajono savivaldybėje.

3. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją Telšių r. savivaldybėje.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Mažeikių rajono savivaldybėje.

2. Stiprinti Mažeikių rajono savivaldybės socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

1. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Gerinti ir stiprinti visuomenės informavimo ir konsultavimo visuomenės sveikatos saugos prevencijos klausimais kokybę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19