Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

1. Per einamuosius metus gerinti administracinių nusižengimų teisenos taikymą.

2. Gerinti individualių administracinių sprendimų priėmimo procesą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19