Tauragės departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Tauragės apskrityje.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą Tauragės apskrityje, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant Tauragės apskrities ūkio subjektų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją Tauragės apskrityje.

1. Gerinant Tauragės departamento veiklos efektyvumą, organizuoti ir koordinuoti dokumentų valdymą.

2. Didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, stiprinti antikorupcinę kultūrą.

3. Vykdyti valstybinių rinkliavų apskaitą Tauragės departamente.

 

4. Organizuoti vidinius mokymus Tauragės departamente

 

 

1. Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo koronaviruso (COVID-19) ligos prevencijos klausimais kokybę.

2. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą.

3. Stiprinti Tauragės apskrities grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti konsultavimą ir metodinę pagalbą ūkio subjektams ir fiziniams asmenims visuomenės sveikatos saugą ir kontrolę reglamentuojančiais klausimais.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

3. Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo COVID-19 ligos ( prevencijos klausimais) kokybę Tauragės r. savivaldybėje ir Pagėgių savivaldybėje.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti konsultavimą ir metodinę pagalbą ūkio subjektams ir fiziniams asmenims visuomenės sveikatos saugą ir kontrolę reglamentuojančiais klausimais.

4. Šilalės rajono savivaldybėje vykdyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, teikti rekomendacijas dėl imunoprofilaktinio darbo organizavimo ir informuoti visuomenę apie užkrečiamąsias ligas.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Jurbarko rajone.

2. Stiprinti slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą Jurbarko rajone, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją Jurbarko rajone.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19