Šiaulių departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

1. Užtikrinti NVSC Šiaulių departamento darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas.

2. Inicijuoti valstybės rinkliavų administravimo proceso tobulinimą.

1. Tobulinti pagrindinių visuomenės sveikatos saugos funkcijų vykdymą, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę visuomenei.

2. Dalyvauti kvapų valdymo priežiūroje.

3. Gerinti bendradarbiavimą su Šiaulių miesto ir rajono bendruomenėmis.

1. Stiprinti suaugusių asmenų stacionariose socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šiose įstaigose dirbančių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir viešojo valdymo institucijų darbuotojų informuotumą kvapų kontrolės klausimais.

 

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą.

2. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

3. Gerinti visuomenės konsultavimo COVID-19 ligos prevencijos klausimais kokybę.

4. Didinti  informacijos apie užkrečiamųjų ligų prevenciją teikimą ūkio subjektams arba visuomenei apimtis.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Didinti  informacijos apie užkrečiamųjų ligų prevenciją teikimą ūkio subjektams arba visuomenei apimtis.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

3. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

4. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Gerinti visuomenės konsultavimo COVID-19 ligos prevencijos klausimais kokybę.

3. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes Radviliškio rajono savivaldybėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19