Personalo skyrius

1. Parengti smurto įveikos strategiją  ir organizuoti psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencinių priemonių įgyvendinimą Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2. Tobulinti  personalo valdymo procesus.

3. Organizuoti prevencines priemones, siekiant užtikrinti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19