Panevėžio departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

1. Užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klausimais.

2. Siekiant užtikrinti Departamento darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, organizuoti Departamento darbuotojų apklausą dėl išorės subjektų teikiamų paslaugų kokybės.

3. Atlikti Departamento darbuotojų pateiktų privačių interesų deklaracijų analizę.

1. Išnagrinėti 2020-2021 metų statinių projektų techninę dokumentaciją, nustatant nepritarimo statinių projektinei dokumentacijai atvejus, įvertinant aplinkos veiksnių galimą riziką (tarša kvapais, triukšmu) bei įvertinti statinių projektuotojų kompetenciją visuomenės sveikatos saugos srityje.

2. Įvertinti bei padidinti socialinės globos įstaigų ir palaikomojo gydymo ligoninių specialistų bei odontologų kompetenciją  teikiamų paslaugų saugos srityje.

3. Konsultuoti ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais.

1. Stiprinti Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kompetenciją atliekant sterilizavimo procesus įstaigose.

3. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

4. Stiprinti Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono asmens sveikatos priežiūros socialinės globos ir palaikomojo gydymo įstaigose teikiamų paslaugų saugą.

 

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą.

2. Vertinti Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus veiklos plano vykdymo procesus ir organizuoti priemones užkrečiamųjų ligų plitimo mažinimui.

3. Gerinti ūkio subjektų ir asmenų konsultavimo kokybę gilinant žinias užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje.

1. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

4. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.

1. Mažinti apsinuodijimų nitritais ir nitratais riziką.

2. Konsultuoti ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais.

3. Vykdyti leidimų - higienos pasų išdavimo priežiūrą.

4. Stiprinti Kupiškio rajono socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

5. Didinti informacijos apie  visuomenės sveikatos saugos kontrolę sklaidą prioritetinėse (probleminėse) srityse.

6. Kupiškio rajono savivaldybei teikti informaciją apie visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų laikymąsi VšĮ Kupiškio ligoninėje ir VšĮ Kupiškio PASPC.

7. Mažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, konsultuojant ūkio subjektus.

 

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą Rokiškio rajone.

2. Stiprinti  Rokiškio rajono socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Stiprinti  Rokiškio rajono ilgalaikio makiažo (permanento) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją Rokiškio rajone.

1. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

4. Gerinti Panevėžio departamento Biržų skyriaus veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19