Kokybės vadybos ir komunikacijos skyrius

1. Tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą.

2. Gerinti visuomenės informavimo COVID-19 ligos prevencijos klausimais kokybę.

3. Gerinti veiklos planavimo ir atsiskaitymo už veiklą procesus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19