Klaipėdos departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

 

1. Organizuoti ir koordinuoti valstybinių rinkliavų apskaitą Klaipėdos departamente.

2. Koordinuoti ir kontroliuoti departamento ir skyrių veiklos planų ir ataskaitų savalaikį pateikimą.

3. Dalyvauti valdant ekstremalią situaciją dėl COVID-19 situacijos.

4. Organizuoti Klaipėdos departamento darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus ir kontroliuoti darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiko įgyvendinimą.

1. Gerinti  projektuotojų žinias visuomenės sveikatos saugos, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rengiant statinių projektus klausimais.

2. Šviesti visuomenę ir didinti jos žinias visuomenės sveikatos klausimais.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą, plėsti prevencinių priemonių vykdymą.

3. Gerinti vartotojams teikiamų apgyvendinimo paslaugų saugą.

4. Gerinti grįžtamosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės efektyvumą..

1. Gerinti skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą.

2. Stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

3. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

4. Didinti ankstyvo tuberkuliozės išaiškinimo priemonių įgyvendinimo apimtis.

5. Stiprinti Klaipėdos apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų saugą

1. Išanalizuoti ir esant poreikiui, inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie reglamentuoja Medicininio karantino skyriaus darbą.

2. Pagerinti Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus funkcijų vykdymą, vykdant sustiprintą medicininę-karantininę kontrolę.

3. Išsiaiškinti ar laikomasi teisės aktų reikalavimų tiekiant laivams geriamąjį vandenį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

 

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti vartotojams teikiamų apgyvendinimo paslaugų saugą.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

5. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19