Kauno departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

4. Tobulinti įstaigos procesus valdant grėsmes visuomenės sveikatai ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

1. Analizuoti ir tobulinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) Kauno departamento veiklos valdymo (planuoti veiklą, dalyvauti valdant rizikas, analizuoti suinteresuotų šalių poreikius ir t.t.) ir palaikymo procesus.

2. Gerinti NVSC Kauno departamento aprūpinimo ištekliais procesą.

3. Siekiant, kad NVSC Kauno departamento darbuotojų veikloje būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konfliktų, analizuoti ir teikti konsultacijas dėl deklaracijų teikimo.

1. Siekiant tobulinti veiklos procesą bei efektyvinti administracinių paslaugų teikimą, išanalizuota teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos sritį taikymo problemos ir pateikti motyvuoti pasiūlymai teisės aktų tobulinimui.

2. Analizuoti Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo bei veiklos efektyvinimo pokyčius.

3. Per einamuosius metus teikti informaciją visuomenei visuomenės sveikatos saugos klausimais.

1. Stiprinti Kauno miesto ir rajono socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų saugą.

2. Stiprinti teikiamų grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą Kauno mieste ir rajone.

3. Siekti visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos (duomenų kaupimo ir analizavimo) galimybių tobulinimo.

4. Didinti visuomenės ir ūkio subjektų informavimą visuomenės sveikatos stiprinimo ir saugos kontrolės klausimais.

Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

Gerinti visuomenės informavimą apie užkrečiamąsias ligas apskrityje.

 

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

 

Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo kokybę.

1. Teikti žinias Kėdainių rajono visuomenei sveikatos stiprinimo bei sveikatos saugos klausimais.

2. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą, plėsti prevencinių priemonių vykdymą.

3. Stiprinti Kėdainių rajono grožio (soliariumų) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

4. Gerinti pasirengimą ekstremalių sveikatai situacijų  valdymui.

5. Stiprinti socialinės globos įstaigų ir palaikomojo gydymo ligoninių teikiamų paslaugų saugą.

6. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą.

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

 

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą.

2. Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo COVID-19 ligos prevencijos klausimais kokybę.

3. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros ir globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19