Finansų valdymo skyrius

1. Vadovaujantis iš asignavimų valdytojo gautais maksimaliais asignavimų limitais parengti 2022 m. sąmatų projektus su skaičiavimais.

2. Užtikrinti NVSC funkcijų, susijusių su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vykdymu, finansavimą ekstremaliosios situacijos metu.

3. Optimizuojant LNSS visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų tinklą efektyvinti veiklą, racionaliai naudoti žmogiškuosius, finansinius ir infrastruktūros išteklius.

4. Užtikrinti  NVSC biudžeto vykdymo, finansinių, statistinių bei kitų ataskaitų  teisingumą ir pateikimą laiku.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19