Alytaus departamentas

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

3. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

1. Didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

2. Užtikrinti dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, tinkamą sutvarkymą.

3. Siekiant užtikrinti nustatytų dokumentų įforminimo ir rengimo bendrųjų reikalavimų laikymąsi Alytaus departamente, analizuoti departamento darbuotojų rengiamus dokumentus.

1. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

2. Gerinti skyriaus darbą keliant darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją visuomenės sveikatos saugos srityje.

3. Dalyvauti valdant ekstremalias sveikatai situacijas, susijusias su koronaviruso COVID-19 sukeliama užkrečiamąja liga.

 

1. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų ir grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

2. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

3. Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo COVID-19 ligos prevencijos klausimais kokybę.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

3. Vykdyti antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėseną.

1. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes.

2. Gerinti visuomenės informavimą ir konsultavimą visuomenės sveikatos saugos klausimais.

3. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

4. Didinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą.

5. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą didinant šių specialistų.

1. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

2. Gerinti visuomenės informavimo ir konsultavimo kokybę.

3. Stiprinti socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

4. Vykdyti medicininę-karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose dėl galimos koronaviruso COVID-19 sukeliamos užkrečiamosios ligos.

5. Gerinti ūkio subjektų ir gyventojų informavimą sveikatos stiprinimo ir aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevencijos klausimais.

6. Didinti apgyvendinimo paslaugų saugą.

7. Vykdant koronoviruso išplitimo prevenciją, atlikti operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, siekiant įvertinti, ar vykdomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

 

 

 

1. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros ir globos įstaigose teikiamų paslaugų saugą.

2. Gerinti skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų priežiūrą.

3. Stiprinti grožio (tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo) paslaugų saugą, didinant šių specialistų kompetenciją.

4. Gerinti su klimato kaita susijusių infekcinių ligų prevenciją.

5. Gerinti kvapų valdymo priežiūrą, stiprinant ūkio subjektų kompetenciją.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19