Pranešimas apie UAB "Veivis" planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešinimą

Galioja iki

2023-03-02

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Veivis“ direktorė Alma Stančikienė,
Aplinkkelio g. 25, Alesninkų k., Vievio sen., Elektrėnų sav. Adresas korespondencijai:
Kaunakiemio g. 1A-1, LT-44351 Kaunas. tel. (8 640) 23835, el. paštas: [email protected]
PVSV dokumentų rengėjas: MB „Aplinkosaugos specialistai“, Skersinės Sodų 5-oji g. 29, LT-
08449 Vilnius, tel. (8 672) 40 032, www.aplinkosaugosspecialistai.lt
El. p.: [email protected]
PŪV pavadinimas ir vieta: UAB „Veivis“ planuoja statyti betono gaminių gamyklą adresu
Aplinkkelio g. 25, Alesninkų k., Vievio sen., Elektrėnų sav. Tikslinama įmonės sanitarinė apsaugos zona, pagal planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamą taršą kvapais, fizikinę ir cheminę taršą bei jos poveikį aplinkinėms teritorijims ir gyventojams. Siūloma sanitarinę apsaugos zoną nustatyti su objekto sklypo ribomis.
Viešinimo procedūrų trukmė: Įmonės UAB „Veivis“ PVSV Ataskaitos viešinimo pradžia - 2023
m. sausio 27 d., viešinimo procedūros pabaiga – 2023 m. vasario 24 d.
Su Ataskaita visuomenė gali viešai susipažinti įmonės būstinėje adresu: Kaunakiemio g. 1A-1, LT-44351 Kaunas ir Vievio seniūnijos administracinėse patalpose bei skelbimų lentoje adresu Trakų g.2, Vievis, LT - 21381 Elektrėnų sav. Ataskaita viešai eksponuojama laikotarpiu nuo 2023-01-27 iki 2023-02-24, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. Informacinis skelbimas apie parengtą Ataskaitą ir viešinimo procedūras skelbiamas Elektrėnų sav. internetiniame tinklapyje
https://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Ivairus-skelbimai. Su UAB „Veivis“ Ataskaitos santrauka galima susipažinti interneto tinklalapyje: https://brikers.lt/profesionalams/pvsv-ataskaita-uab-veivis/
Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2023-02-09, 17:00 val. Vievio seniūnijos administracinėse patalpose, II a. salėje adresu Trakų g. 2, Vievis, LT - 21381 Elektrėnų sav.
Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV Ataskaita susirinkimo 2023-02-09 ir 10 d. d. po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita. Visuomenės supažindinimo su Ataskaita sąlygos po viešo visuomenės supažindinimo su PVSV Ataskaita skelbiamos Vievio seniūnijos skelbimų lentoje.
Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais visuomenė gali teikti: asmeniškai ir reg. laišku – MB
„Aplinkosaugos specialistai“, Skersinės Sodų 5-oji g. 29, LT-08449 Vilnius, El. p.:
[email protected] Tel.:(8 672) 40 032. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti
teikiamos pagal kompetenciją PVSV atsakingai institucijai.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 2649676, el. p. [email protected]