Pranešimas apie NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti UAB „GOLDEN FIELDS FACTORY LT“ planuojamos ūkinės veiklos - stambiųjų pašarų paruošimo ir sandėliavimo statinių statybos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2022-05-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Golden Fields Factory LT“, 305611952

Sandėlių g. 5, Joniškis

Telefonas  +370 676 11710,

El. paštas rasa.jagminiene@goldenfields.ee

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, 303211151,

Vilhelmo Berbomo g. 10-201, Klaipėda,

Telefonas (8 46) 39 08 18

El. paštas info@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-04-20

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas,

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Sandėlių g. 3, Joniškis

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Stambiųjų pašarų paruošimo ir sandėliavimo statinių statyba

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://corpi.lt