exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Pranešimas apie NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti UAB ,,Ekosistema“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2022-02-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Vėjo miestas“ (302478710)

Laižuvos g. 24, Mažeikiai

Telefonas, faksas (8 610) 18019

El. paštas vejomiestas@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB ,,Ekosistema“, 140016636

Taikos pr. 119, Klaipėda

Telefonas (8 46) 430463

Faksas (8 46) 430469

El. paštas  neda@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-01-05

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas,

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Rudausių k., Naujosios Akmenės k. sen., Akmenės r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

2 vėjo elektrinių, kurių nominali galia numatoma iki 6,6 MW, statyba ir eksploatacija

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-akmenes-rajonosavivaldybeje--